2016 m. spalio 25 d., antradienis

Naktų prisiminimai
Trumpėja dienos,
Vakarais – taip ilgu,
Naktis užuolaidą
Sunkią nuleidžia
Ir šnabžda iki ryto:
Užmik, užmik užmik...
Sapne girdžiu žingsnius,
Kažkas labai brangus ateina
Ir stengiasi išbudinti
Senus prisiminimus,
Paliečia ir bučiuoja veidą...
Neklausiu net, kas tu,
Pažįstu žingsnių aidą,
Įsikniaubiu, prisiglaudžiu
Ir abu kalbame
Tą pačią maldą...
Oi, nepalik, maldauju.
Nelaukiu ryto,
Jei diena – be saulės.
Komentarų nėra: