2016 m. spalio 27 d., ketvirtadienis

Prikeltas žodisSudėkim liūdesį
Į atminties mažą kraitę
Ir posmai uždainuos
Jaunystės žavesiu,
Giesme mergaitės...
Pralėkdamas štai vėjas
Plaukus pakedena,
Saulutė skruostus pabučiuoja,
Raudoniu papuošia ruduo,
Žiema pasidabruoja
Pušį, eglę seną...
Gyvenimas – vanduo,
Jis amžinai sruvena,
Jeigu vaikystės juoką
Girdime zylės čirenime...

Komentarų nėra: