2016 m. spalio 21 d., penktadienis

Šių dienų karo aukoms atmintiAnt pilkų pelenų
Tik vėjas šoka
Ir neša į akis,
Užpusto antkapius,
Bet kyla, bėga,
Kurie pakilo iš griuvėsių
Ir vėl atsigulė
Prie artimųjų,
Kulkų pakirsti...
Dabar laikai kiti
Ir ginklai kitaip žvanga,
Bet kraujas – juk tas pats,
Jauti?
Matai, girdi,
Užuodi juodą spalvą
Raudoname
Saulutės skrituly...
Kaip vakar,
Taip ir šiandien,
Nulenkiau prieš tave,
O, žeme, galvą,
Jau nebeklausiu,
Kas esi...

Komentarų nėra: