2016 m. spalio 15 d., šeštadienis

Padėka skaitytojams

Žemai lenkiuosi tiems,
Kurie prisimena
Ir nuolat verčia knygą seną,
Lyg vaidilutės šventą ugnį
Saugo ir kūrena
Aukodamos dievams
Mano gyvenimą...
Žolelės – tai jausmai,
Pavasariais išdygta,
Vasarą pražysta,
Ruduo jas nuskina
Ir ant laužo deda...
Dėkoju gyvasčiai,
Kad žiemą saugo,
O sniego kailiniai –
Labai jau brangūs...
Prisiminimų knygose –
Ne skaičiai, datos,
Tik šventa ugnis,
Kuri kyla į dangų,
Ją perskaitys vaikai,
Vaikų vaikai, –
Jiems tai priklauso,
O draugų akyse –
Miela ir nemirtinga,
Negęstanti ugnis plevena...Komentarų nėra: