2015 m. liepos 17 d., penktadienis

Vainiką tau nupyniau
Dangaus mėlyne,
Tu nuostabesnė už visus –
Už auksą ir žemčiūgus,
Pabirusius iš senos
Paslapčių skrynios,
O deimanto aštri spalva
Palieka gilią žymę...
Kada jauna bridau ir basas kojas
Usnys gėlė,
Bet rugių varpas skyniau,
Rugiagėlių vainiką
Sau nupyniau,
Ant galvos uždėjau...
Ėjai pro šalį,
Į akis tiesiai pasižiūrėjai
Ir į pačią širdį
Pabiro mažosios gegutės ašarėlės...
Lengvai siūbavo į šalis
Man ant krūtinės
Gintaro karolių vėrinys,
Visa virpėjau...
Oi, kaip mylėti
Ir žydėti tau norėjau.Komentarų nėra: