2015 m. liepos 3 d., penktadienis

SugrįžimaiKada į praeitį grįžtu,
Einu tarsi per gruodą,
Taip rausta pėdas nuo šalnų,
Nes jos žaizdotos, gelia...
Vienam kaimo gale
Palaidas šuo vištą sugavo,
Kitam karvė išlaužė sodą,
Juk neaptversi viso gero.
Per vidurį - dar kelias,
Važiuoja, eina žmonės,
Savi ir nepažįstami,
Karo gurguoles tempia
Dvi kumelės...
Čia ir sustojo atmintis.
Dabar stoviu prie lopšio,
Supasi bangelės, -
Tarsi kelis kartus gimiau, -
Lopšinę kuriu praeičiai
Ir apdainuoju dar negimusius,
Linkiu gražaus gyvenimo...
Palaimink, Dieve, žmonių kelią.
Komentarų nėra: