2015 m. liepos 7 d., antradienis

ŠeimojeTik baltos gulbės
Taip saugoja šeimas, –
Viena pora – keli vaikučiai,
Visi pilki ir nepanašūs į tėvus,
Kol dar mažučiai.
Todėl ir gulbės tyli,
O cypsi tik mažieji,
Pasako, kas jiems skauda,
Šalta, alkani, pliki...
Ir plaukia gulbės prie lizdų,
Ieško vaikams menkiausio prieglobsčio.
Tik baltos gulbės peri pakrašty,
Nes tiki gerumu,
Dažnai ir žiemai pasilieka,
Be žodžių ir ant ledo
Maisto ieškosi...
Tik baltos gulbės skrisdamos
Sparnais iš tolo orą skrodžia –
Jų garsas pakelia
Mūsų akis į dangų
Ir širdis visada pasiekia,
Joms pamojame.
Komentarų nėra: