2015 m. liepos 27 d., pirmadienis

Tyla prieš audrąTokia tyla,
Kai nejuda net debesėliai,
Bangelės ežere
Nusirita į gelmę
Tik nuo mano kojų
Ir nedrąsu – brendu, jaučiu,
Kaip gurgžda smėlis...
Tokia tyla,
Kai leidžiasi saulutė
Į juodą debesies šešėlį,
Aplink rausva spalva nudažo
Visą dangaus pievą,
Septyni Šienpjoviai
Šienauti jos išėjo...
Žmonių darbai
Ir visos mintys,
Nuskaidrintos vandens,
Į dangų kyla
Net be vėjo...
Tokia tyla –
Tarsi prieš audrą,
Skubu jau vakare
Apžvelgti melsvą aukštį,
Šienauju mintimis ir grėbiu,
Ko žemėje nespėju...


Komentarų nėra: