2015 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

NeapsaugotiDvi gulbės
Su mažais vaikais,
Kurie nežino aukščio,
Dargi be plunksnų,
Bet jau pasiekia snapeliu,
Kur žalia, auga,
O ant vandens dar nesaugu, –
Dažnai čia praskrenda
Viršum galvos
Ir vanagas, garnys
Ir gandras su varle gurkly...
Naktį ir lapė sėlina palaukėmis,
Už mažų krūmų – miškai didesni,
Iš ten laukiniai žvėrys žiūri, –
Kiekvieno grobis – mažesni...
Dėkojame likimui,
Kai visi užauga,
Nepakerta kulka aštri, –
Mes – tiktai paukščiai
Su baime ir gėla širdy;
Sparnais apglėbtume pasaulį,
Jeigu pajėgtume išsaugoti
Kiekvieną paukštį,
Bėgantį ir skrendantį,
Ir ką tik gimusį...


Komentarų nėra: