2015 m. liepos 2 d., ketvirtadienis

Kasdien matau
Kiekvieną rytą auga
Gėlės ir žolynai,
Medžiai sulapoja,
Šakos per vasarą – po sieksnį,
O vaikai – po sprindį
Ir neatsistebi, nors ir kasdien matai...
Žingsniai visų tvirtėja,
Kai vaikščioja gandrai po pievą,
Sparnais trik mostelėja ir pakyla,
Tuštėja rudeniop lizdai,
Palieka tėviškę mūsų vaikai...
Žiūrėk, kaip saulė rieda
Užleisdama mėnuliui naktį,
Kai girdisi lakštingala,
Jai pritaria žiogai
Ir džiaugsmo ašara nurieda,
Kada pastogėje vėl čiauška
Sugrįžę paukščiai...
Gal vaikai?Komentarų nėra: