2021 m. sausio 16 d., šeštadienis

Skrendantys žodžiai

 
Man dar svarbu,

Į kurią šalį skrenda

Peržiemoti mūsų paukščiai, –

Jie ten nesuks lizdų,

Kurie galės sugrįžti,

Sugrįš pas mus,

Kam lizdas bus kitam krašte,

Tenai tas pasiliks…

Man rūpi mano sesės,

Artimieji, broliai, –

Senatvė – netoli,

Ar jie turės pastogę,

Tiek maisto – gero peno,

Kaip savoje šaly…

Man rūpi ir malda

Už mūsų žmonės,

Kur jie bebūtų,

Nors ji viena tegu išliks.
Komentarų nėra: