2021 m. sausio 15 d., penktadienis

Saulės rūpestėliai

 
Saulė šildo mėnesėlį

Per dieną spindėjusi,

Geltonais plaukais apgaubusi,

Apdangsto nuo vėjo…

Guodžia saulė ir bučiuoja

Skaistų mėnesėlį

Baltu skarele užkloja,

Kaip savo vaikelį,

Jautri motinėlė…

Saulė subūrė žvaigždelių

Gražių jaunimėlį,

Kad pavirstų mėnesėlis

Plonu pjautuvėliu

Ir tarp debesėlių…

Saulė klojo geltą taką

Mėnuo tik žiūrėjo,

Pasileido ir pavijo,

Rytas pašviesėjo.


Komentarų nėra: