2021 m. sausio 13 d., trečiadienis

Nepaskelbti draugai prie vėliavų

 
Visai tokia pati naktis,

Tiktai prieš 30 metų

Mažiau dar buvo sniego,

Bet vėjas nešė į akis

Tarsi pašėlęs šalčio gūsius,

Nėra kur prisiglausti,

Nė atsisėsti negalėjome…

Prie laužo – maža vietos,

Vaikams saviems užleidome,

Nes taip derėjo,

O mes, suaugę, saugojome

Nerimo dar kibirkštis,

Kaip bus, taip bus,

Lig pabaigos stovėjome…

Buriavosi atvykę iš kitų šalių,

Laikė iškėlę savo vėliavas,

Sunku buvo atskirti,

Bet žinojome – jie ne svečiai,

Draugai, drauge atėjo.

Dabar ir jiems dėkoju:

„Laimink taiką, Dieve.’’Komentarų nėra: