2021 m. sausio 11 d., pirmadienis

Po laisvės vėliava

 Nėra atskirų šalių,

Pasaulis – vienas,

Lietuva laimėjo

Sausio 13

Prie televizijos bokšto,

Prie savo Parlamento,

Išrinktos valdžios, –

Mes gynėme save,

Savo namus,

Savo Tėvynę,

Aplaistė priešai

Mūsų tėvynainių sielas

Raudona auka – krauju.

Mes laimėjome

Ir einame galvas iškėlę,

Jau esam pavyzdžiu,

Kaip ginti tėviškę,

Savo gyvenimo siekius,

Kad būtume laisvi

Tarpe laisvų šalių.


Komentarų nėra: