2018 m. sausio 21 d., sekmadienis

ŽuvysŽuvys nekalba
Ir mirdamos nešaukia,
Nors neršti plaukia
Į savo tėviškę,
Gerai žinodamos,
Kas jų ten laukia,
Kad paskutinį kartą
Pamatys gimtinę...
Žuvų niekas nesaisto, -
Mažos išplaukia
Į srauniuosius upelius,
Bet susiranda maisto,
Savo gimines,
Poruojasi ir grįžta
Į gamtos namus,
Kurią savaip vadina...
O kas mums tėvynė?
Komentarų nėra: