2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis

Vasario 16 - 2018Koks gražus vakaras,
Tarsi jau naujo šimtmečio
Nušviestas spindulys,
Kai atvežtas Vasario 16 aktas,
Sugrįžta pamažu ir atmintis,
Nuo ko pradėta Lietuva,
Nebevadinama abstrakčiai –
Baltais.
Lange nušvito žvakės
Dar prieš Sausio 13,
Prisiminiau, kaip jas
Daug sykių degėme,
Kai kitos tautos
Šaukė: „Laisvė!“
Visų, per šimtą metų įvykių,
Per šias dienas jau neišvardinsime...
Galiu tik pasakyti vieną žodį:
„Ačiū.“Komentarų nėra: