2014 m. liepos 24 d., ketvirtadienis

Katastrofų aukų šeimomsPagerbkime visus,
Nelaimės valandą
Užmerkusius akis,
Kiekvienas skausmas
Žadina jausmus
Ir ašara nubyra;
Ne tau ir ne pas mus,
Bet kitą kartą
Verks vėl už kitus,
Jei skausmas veržiasi
Nuoširdžiai, iš krūtinės.
Baisi mirtis, kai danguje
Pakerta žaibas
Net šimtus gyvybių,
Taip krenta paukštis
Iš po debesų
Ir tiktai plunksnos byra...
Visi turi šeimas,
Kurie ilgai jau nebeteks ramybės.
Pagerbkime visus,
Ir stichijos aukas,
Melskime iš dangaus
Tylos per audrą,
Kad liktų žmogus gyvas.
Komentarų nėra: