2014 m. liepos 12 d., šeštadienis

Gyvename kartu
Tarp žemės ir dangaus
Yra vieta mažytė,
Kur kertasi vėjo keliai
Ir paukščiui lemta skristi,
Kol nenusilpsta jo sparnai...
Yra miškai – jie driekiasi
Plačiai, aukštai,
Viršūnės įsikirtusios
Į debesėlį baltą,
Ten ir burkuoja, čiauška
Visais įmanomais balsais...
Yra namai ir gūžtos
Ant pamatų, šakų,
Tik čia jautiesi savas
Ir mielas tarp savų.
Yra ir vienas balsas:
„Gyvename kartu“, –
Pasaulio visos kalbos
Sako taikos vardu.Komentarų nėra: