2014 m. liepos 2 d., trečiadienis

Dvi lieposRaudonas lankas
Slinko pažeme,
Kol nusirito...
Sulauksiu kitame krašte
Po nakties ryto
Ir vėl per dangų
Su saule keliausiu,
Kedens man vėjas
Baltus plaukus,
Per pievą bėgsiu,
Gal ir pasivysiu...
- Tik nepalik manęs vienos, -
Sakysiu.
Tiek prarandu per naktį laiko,
Kad rudenėjant
Kojos nebelaiko...
Aš nebijau rudens,
Kol vasara liepsnoja,
Pasirėmiau į liepą
Ir ji sužydėjo.
Nejaugi mes abi
Taip šilumos ilgėjomės?

Komentarų nėra: