2012 m. vasario 27 d., pirmadienis

Skiriu Alitai DagyteiPrieš visas moteris
Galėčiau net priklaupti,
Kurios augina ar globoja
Savo vaikučius,
Kurios laisvalaikio negaili
Ir būna vis su jais,
Nors gimsta pamečiui.
O savas vargas-nesunkus;
Juk paskui atperka
Jų nuoširdumas, meilė,
Kada pareina į namus,
Kur verkė, barėsi
Ir juoką skleidė,-
Tik tegu ašarų nebus...
Užaugs visi, kaip aš užaugau,
Ant kelių - brolių, seserų,
Tegu visas mamas apsaugo
Gerumo angelas
Savo sparnu.

Komentarų nėra: