2012 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Pavasario srovės


Gyvenimas-tai upė
Su daugel intakų,
Mažų skaidrių upelių;
Jie įteka taip greitai,-
Kaip diena – naktis.
Išaušta saulės rytas,
Vis naują srovę sveikina,
Palaimina auksinis spindulys.
Kad tik srovė teškentų,
Nesustotų palei krantą,
Kur sangrūdos žolių,
Vis išplėštų iš dugno
Ir savų gelmių...
Kad mūsų versmės
Likusios dar taip sroventų -
Skaidrus bus vakaras...
Tiki?

Komentarų nėra: