2011 m. gruodžio 31 d., šeštadienis

Naujųjų pasaka


Aš taip tikiu,
To ir norėčiau;
Tu pasaką pasek,
Kaip sugyvena broliai -
Du dvyniai,
Dvi seserys
Prie jųdviejų šono,-
Kaip balandėlės dvi -
Iš vieno tėvo, motinos -
Prie vieno stalo
Kasdien sėdasi,
Iš vieno kibirėlio semiasi
Vandens kaip meilės;
Ir vienas dar dubuo
Visiems kartu.
Visų ir akys,
Ir plaukai vienodi,
Visi nugairinti
Ir vėjų tų pačių,
Visiems riekė
Kaip išrišimas duota,
Visų ir džiaugsmas,
Ir vargai vienodi,-
Kaip ašaros tik dvi -
Vienų akių...
Aš tokia pasaka tikiu.
Komentarų nėra: