2011 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Nuoširdumo valanda


Vis sveikinimai -
Pasaulis stebuklingas...
Ir taip įsisiūbuojame,
Kad nebematome,
Kas visiškai šalia,
Kieno maži piršteliai
Stingsta arba virpa
Nežinioje ar ligoje.
Tada pati rankas sugniaužiu
Ir suklumpu neviltyje,
Kad toks gyvenimas klastingas
Šioje visų bekraštėje
Vis kasdieninėje -
Be švenčių -
Buityje ir namuose;
Ir kas tada supras
Mūsų Kalėdines giesmes?
Ar jos nuoširdžios,
Gimusios prisikėlime?

Komentarų nėra: