2011 m. gruodžio 18 d., sekmadienis

Skiriu spektaklio"Kuršo bėglys" premjerai


Aš jau laisva?
Ar jau galiu kalbėti?
Pirmoji meilė buvusi tikra?
Kas žmogų paklusniu paverčia -
Jaunystė, paikas laikas
Ar laisvės troškulys,-
Kaip taurė vyno slapta išgerta?
Dėl ko žmogus labiausiai kenčia,
Kad jis bevalis buvo?
Ar tai vienintelė klaida,
Kad visus vandenis
Baltuosius jau išmaišęs
Panoro pamatyti ne bet ką,
Tiktai kraštus, kurie dar gali
Ir kitaip gyventi?
Žmogus troškimų vergas
Liks gal visada...
Kiti kraštai ir kitos šalys
Atplukdo nerimą ir šauksmą
Bėk, oi, bėk iš čia -
Ne tavo dainos ir ne tavo turtai,
Papročiai irgi ne tavo,
Po jais nulinks tavo galva.
Užmirši savo tėviškę,
Kuri nuo seno tavo širdyje gyvena
Ir pervers tik strėlė pikta.
Ji svetima-ne Lietuva.
Ar aš dabar laisva?

Komentarų nėra: