2008 m. lapkričio 28 d., penktadienis

Šv.Kalėdų naktį

Šventų Kalėdų naktį tylią
Žvaigždelėmis apšviestas
Dangus aukštai ir pakraščiai-
Šią valandą nepaprastas laukimas
Užlieja širdį tartum spinduliai.
Kalėdinė giesmė su mėnesiena plaukia
Giedru ,be debesėlių dangumi ,
Kai pakeli akis ir atgimimo lauki ,
Lyg angelų didingą chorą išgirsti...
Šią naktį sielos vartai atsidaro-
Kiekvieną laimei su savim kvieti ,
O prakartėlėj MOTINĄ
Su Dievo kūdikiu ant rankų
Pagarbini ir džiaugsmą parneši
Lyg žvakę, uždegtą širdy.

Komentarų nėra: