2022 m. balandžio 3 d., sekmadienis

Už Ukrainą!Šventas mūšis – už gimtinę,

Kur protėvių kapai,

Jaunimas pėdas mina,

Gyvens čia jų vaikai,

Giedos ir vyturiai

Čia savo Himną.

Šventi laukai tėvynės,

Iš čia ir duona kasdieninė,

Pašventintas karys,

Nes savo žemę gina.

Šventi senoliai ąžuolai –

Iš jų vainikus pina

Didvyriams – karžygiams,

Jie savo motiną vienintelę,

Laisvą pasaulį

Ligi šiol vis gina.


Ona Baliukienė 


Lietuvių
Ukrainiečių

Komentarų nėra: