2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis

Saulutė šaltinėlyje

 


Saulės taku ėjau,

Nuo pat ryto ji kėlėsi,

Kol pavirto raudonu disku,

Virš galvos pasikėlė…

Ėjau pas tave upeliu,

Jis nušvitęs gurgėjo,

Kvietė bėgti greičiau, –

Saulė leistis pradėjo…

Saulės šviesą geriu,

Su tavimi – vandenėlį,

Du lašeliai – po du

Pro pirštus prasigėrę

Žvaigžėmis danguje sužibėjo…

Ar girdi?

Aš ir šiandien girdžiu,

Ką antelės kalbėjo,

Nendrėms šnabždėjo;

Nuo aušros ligi pat sutemos

Mūsų rankos nuplautos

Dvi ir po dvi

Saulę kėlė, vis kėlė.


Ona Baliukienė


Komentarų nėra: