2022 m. balandžio 6 d., trečiadienis

Motinos šauksmas

 Saugokime dangų,

Ryte vyturėlį,

Kad nebūtų gėda

Prieš vaikus, vaikaičius

Ir prieš debesėlį…

Išskaidykim dūmus

Ir karo šešėlius,

Kad nuo jų nežūtų

Nė viena pauškštelis,

Negraužtų akelių

Vaikui ir seneliui

Nė vienoje žemėje,

Jūrų pakraštėliuose…

Sušukim, kiek galime,

Kiek dar jėgų turime,

Kad suoštų pušys

Ir į dangų žiūrinčios.

Tegu visų balsas

Pasklinda po žemę,

Per dangaus mėlynę,

Kuri jūras remia...

Nežudykit vaiko,

Nevarpykit kulkomis

Mūs brangiosios žemės!


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: