2022 m. balandžio 19 d., antradienis

Prisikėlimo nauja diena

 
Koks ilgas kelias,

Kol suradau Tave,

Per dykumas klajojau,

Ne vieną upę perbridau,

Mirtų šaka mojau…

Koks tamsus kelias –

Be Tavęs, –

Klajonės savyje

Ir abejonės,

Ar tuo keliu seku,

Juk pasilysta žmonės…

Tik vienas Dievas danguje,

Nurodęs taikų kelią –

Mylėti artimą,

Kaip ir save,

Auginti javą,

Pasisotinti sugauta viena žuvele,

Dėkoti už malonę…

Ar turim tiek jėgų prisikėlimui,

Žmonės?


Ona BaliukienėKomentarų nėra: