2022 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis

Skrendama!

 


🐱‍🏍

Svajonėse pakylame aukščiau

Nei mūsų sparnai leidžia,

Apžvelgiam žemę iš aukštai,

Lyg laisvi paukščiai sklendžiame...

Apačioje – debesys balti,

O viršuje – geltona saulė,

Kuri niekada nenusileidžia,

Trumpam tik horizontas ją užstoja,

Pailsime ir toliau skrendame…

Lėktuvas – mechanizmas,

O vairas – mūsų laimė,

Kol turime rankas,

Prisilieskime ir prie dangaus,

Pasukime be baimės.


Flying!

In dreams we rise higher
Neither our wings allow
Let's look at the ground from above,
Like free birds soaring ...
At the bottom - clouds white,
And at the top is the yellow sun,
Which never descends
For a moment, only the horizon obscures it,
Let's rest and continue flying…
Airplane - a mechanism
And the helm is our happiness,
As long as we have our hands,
Let's touch the sky too,
Let's turn without fear.

Ona Baliukienė
Piktograma „Patvirtinta bendruomenės“


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: