2022 m. balandžio 16 d., šeštadienis

Prisikėlimas

 
Į bombų išraustas duobes

Sodinkite, pasaulio taikūs žmonės,

Greitai augančius medžius –

Topolius Ukrainos...

Viršum sugriautų namų užaugę

Primena ir žuvusius,

Paukščiai medyje susuka lizdus,

Deda laimės gyvus kiaušinius

Pavėsyje susėdę pasikalba senoliai…

Vaikai, išbėgę iš naujų namų,

Apsuka ratu medžius

Ir gieda draug su paukščiais,

Kaip giedodavo lig šiolei…

Karas – laikina nelaimė,

Pakyla su medeliais

Visi dori žmonės…

Girdite dūžius – jie šaukia keltis

Ir sodinti vėl medžius,

Topolius Ukainoje,

Su jais prisikels ir žmonės.


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: