2022 m. balandžio 18 d., pirmadienis

NATO kariams
Mūsų upės – iš upelių,

Gilumos versmių,

Kas pavasarį patvinsta,

Srauni vaga tada šneka

Tarp kalnelių apvalių, –

Juos mugludina,

Kaip akmenis,

Molį paverčia krauju,

Gal tai – gyvas

Takas brolių,

Žuvusių kariaujant

Už Tėvynę ir už mamą –

Vieną ją turiu…

Nusilenkis ir žilvičiai

Prie upės krantų,

Padėkoja ir kareiviams

Tolimų kraštų,

Kad padėjo nugalėti

Galią slibinų,

Ilgą kelią mynė laisvei,

Taip, kaip vakar,

O ir šiandien, –

Esame kartu.


Ona Baliukienė

Thanks also to the soldiers
Far edges,
That helped to win
The power of the dragon,
It has come a long way in freedom,
Yes like yesterday
And today -
We are together.

Komentarų nėra: