2022 m. balandžio 2 d., šeštadienis

Neužslink, naktele

 


Mūsų draugai – paukščiai,

Tarsi broliai, sesės,

Danguje – jų sparnas,

O žemėje – akys…

Kaip be jų gyventume,

Ką danguj matytume, –

Saulė – mūsų sesė,

Skaistus mėnuo – brolis,

O žvaigždelės – mažos,

Taškeliai naktyje,

Betgi ir jos šviečia,

Per žemelę lydi,

Esu čia – tik svečias…

Nuveja vėjelis debesėlį baltą,

Žiūri – juodas slenka,

Juodvarniu pavirtęs,

Nežinia, kur kviečia…

Paukštis – baltas, margas,

Kaip dangus ir žemė,

Miškas būna žalias,

Kai žydi pušelės, –

Mūsų žemės paukščiai

Džiugina širdelę.

Ona Baliukienė

Komentarų nėra: