2021 m. vasario 10 d., trečiadienis

Vasario 16 signatarų atminimui

 
Šiandien esu laiminga,

Man nieko iš tavęs nereikia,

Tik būk laimingas,

Krauk gerumo kraitę,

Dalink iš jos,

Ką tau sukrovė per metus

Tėvai ir broliai,

Daugel seserų…

Mūsų kelias buvo,

Gal ir bus duobėtas,

Pribarstytas ir aštrios skaldos,

Paženklintas akmenų,

Bet jie – su užrašais

Taikos metu…

Man nieko iš nieko nereikia,

Kad tik užaugtų žmonės,

Nepamatę karo dūmų,

Skeveldrų bombų,

Šovinių gelsvų,

Su kuriais maži mes žaisdavome,

Slėpdamiesi nuo tėvų,

Nes neturėjome žaislų kitokių,

O šakas iš miško

Vadinome arkliuku…

Dabar esu

Laisvas žmogus.


Komentarų nėra: