2021 m. vasario 13 d., šeštadienis

Gyvybės vandenys

 

Daug sutikau gyvenime

Gerų žmonių,

Nepaprasta draugystė gydo,

Aukštą dangų saugo,

Saulutę širdyje nešu,

Kas mane girdi,

Su jais augu…

Daugel mačiau akių,

O vaikų – tyriausios,

Du ežerai tarp aukštų kalnų,

Iš kurių kriokliais

Gyvybės nusileidžia vandenys…

Daug aplankiau šalių,

Visam pasauliui linkiu laimės,

Mano šalis – mieliausia,

Nes joje užaugau,

Kiekvieną gėlę, medį,

Akmenėlį saugau.


Komentarų nėra: