2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis

Iš pavasario linksmybių

 


Bėga žiema klupdama,

Purvyunėlį nešdama, –

Saulė jai kutena šonus

Ir pavasario dirvonus.

Atsitūpęs ant šakos

Žvirblis kad užsikvatos:

– Pasirodė piramidės,

Lyg į Afriką būčiau atskridęs!

Tarsi dramblio pripėduota

Ir jo kvapu atsiduoda…

Katinėlis ir nustebo,

Kas taip ištrypė jo valdą,

Žvirblis kaltas, kad čirškėjo

Ir pavasariui padėjo.

Po sniegu dar tvyro balos,

Naktimis nebe užšąla,

Kur ne kur juoda dėmė,

Kitur kalasi žolė.

Tvarką reikia padaryti

Žvirbliams sėklų nebarstyti,

Tegu kapstosi per dieną,

Kol nebus nė lašo sniego.
Komentarų nėra: