2021 m. vasario 11 d., ketvirtadienis

Tikėk žmogumi

 


Jei turi duonos,

Jautiesi laisvas ir guvus,

Gali pasidalinti rieke su kitu,

Susižert į saują trupinius,

Iš jų išaugs gerumas,

Sumaltas grūdas atsibus…

Kai turi pastogę,

Jautiesi ir saugus, –

Gali priimti svečią,

Paklydėlį ir keliauninką,

Jausiesi Moze sava išmintimi,

Neprievartaujami ir kiti žmonės

Tavo žodžiams paklus,

Net aklas atsibus…

Pirma paduok vandens ištroškusiam,

Pasižiūrėk ir į savus,

Jei turi plačią širdį,

Gali mylėt visus.


Komentarų nėra: