2021 m. vasario 12 d., penktadienis

Padėka gyvybei

 

Noriu gyventi,

Kad ilgiau matyčiau

Savo vaikų akis,

Dangaus aukštybėje – žvaigždes,

Parodyčiau vaikaičiams

Ir visas erdves,

Kur siela atsiskleidžia, –

Šalin minorines gaidas,

Per jas depresija užeina…

Man ir senatvėje – giedra akyse,

Net žvirblis mielai čirškia,

Atbėga prie manęs

Ir balta snaigė…

Pakalbinu pavasarį gėles,

Pasikalbu su gulbėmis,

Kokia graži banga

Atplukdo baltą putą,

Meilės dainą...

Kiekvieną vakarą girdžiu melodiją, –

Ji iš mano širdies

Pas jus ateina,

Noriu jums atnešti laimės

Kibirkštėlę,

Savo sielos dainą.
Komentarų nėra: