2020 m. spalio 6 d., antradienis

Viena iš jūsų

 


Kai šypsomės,

Į saulę tampame panašūs,

Atrodo, bėgame

Saulės zuikučiais dangumi,

Nuo kiekvienos gėles

Rasas nubraukdami

Vis laukiam šilumos,

Lyg duonos alkani…

Kai juokiamės,

Muziką atkartojame,

Į kalnus tampame panašūs,

Aidas atsitrenkia

Ir grįžta gėlėmis,

Visas surinkus

Į simfoniją pavirstų,

Sugrįžta iš poeto lūpų

Eilėmis…

Kai liūdime,

Kažko brangaus netekę,

Dangus prakiūra lietumi, –

Gėlių akys sušlapusios

Laukia saulutės šypsnio

Drauge su manimi.

Aš – tik viena gėlė,

O kiek tokių

Į puokštę telpa...

Nebe aprėptum akimis.

Ona Baliukienė
Komentarų nėra: