2020 m. spalio 10 d., šeštadienis

Dangaus rudens rasa
Kas tiki rytdiena,

Tam ir po kojom – kelias tvirtas,

Atsiveria nauja diena,

Ledas į rasas pavirsta,

Pavasaris nušvinta akyse,

Nuokalnės pražysta žibute…

Kas tiki pergale,

Dangus tam laimės linki,

Šalia plevena ir nematoma dvasia,

Tam ir sukūrė žmogų,

Panašų į save…

Kas tiki savimi,

Ašara rasa pavirsta, –

Per kančią kyla į žvaigždes,

Padaręs pirmą žingsnį

Sustoti negalėtum kelyje…

Kas tiki likimo žvaigžde,

Ašara akyse – pirma pažintis

Su dangaus šviesa,

Krintančia rudens rasa.Komentarų nėra: