2020 m. spalio 28 d., trečiadienis

Mintijimai

 
Nuo likimo bėgsmo

Niekur nepabėgsi,

Pasivys senatvė

Sunkiau atsikvėpsi…


Suskausta rankelės,

Nebėra lankstumo,

Vieną koją gelia,

O kita užkliūva…


Pažiūriu į dangų,

Kur žvaigždelės žiba,

Pamenu motulės

Akeles senyvas…


Ką jinai kalbėjo,

Kaip verpė ir audė,

Giesmeles giedojo –

Liūdnokai ir graudžiai…


Ne viską išmokau,

Daugel pasimiršo,

Šiandieną senatvė

Ir man pasipiršo.
Komentarų nėra: