2020 m. spalio 28 d., trečiadienis

Linkėjimai jauniems

 Galiu ir turiu teisę palinkėti,

Nes nueiti keliai, –

Mylėta ir svajota,

Kad meilė būna

Ir tęsiasi net amžinai…

Pirmoji meilė – gėlių puokštė

Iš neužmirštuolių mėlynų, –

Jos trapios ir nužydi,

Per keletą dienų…

Pirmoji meilė – tai vilioklė,

Kai užsimirštama,

Kad bus niūrių dienų,

Kada reikės aukotis,

Pamiršti ir save

Globojant, saugojant kitus…

Pirmoji meilė – atskirtis

Nuo pasaulio viešo,

Ją išpažįsta vienu du,

Rytais uždegant aukurą

Ir juo gėrėtis ligi išnaktų…

Jauniems galiu linkėti

Palaimos jų jaunų dienų,

Kad žiburėlis šviestų

Ir tamsią naktį už langų.


Komentarų nėra: