2018 m. liepos 25 d., trečiadienis

Švinta
Žodžiai – vaizdiniai,
Kažkas ir kažkada
Laiko erdvėje pamatyta,
Pradžia – tik raidė,
Juoda ir suraityta…
Melodija girdėta ir įsiminta,
Daugel kartų sau niūniuota,
Širdyje natomis vis įrašyta,
Atminties didybė,
Nuolat kintanti…
Paliesti nakties,
Kai apgraibomis surandi kelią,
Kol rytas nušvinta,
Tada ir sėdi ant akmens,
Raitai raides,
Kad ir po akmeniu
Nebūtų kieta.
Komentarų nėra: