2018 m. liepos 17 d., antradienis

Nedrįstu
Nedrįstu širdies atverti,
Kad kas nematytų,
Kaip ji tankiai plaka,
Nesijuoktų, neapspjautų,
Gryno kraujo nenugrandytų...
Nedrįstu žiūrėt į dangų,
Kad tik neišgirsčiau aido,
Nežinau, kada pašauks jis,
Reikės eit į naktį,
Iš paskos – liepsnelės žvakių,
Kai užpūs, prasmegsiu
Į žemelę juodą,
Gėlele pavirsiu,
Nežinosiu laiko...
Nedrįstu ištarti tavo vardo.
Komentarų nėra: