2018 m. liepos 20 d., penktadienis

Prasidėjimas
Gimiau, kada turėjau,
Kai pakvietė iš amžinybės
Dydis dangaus tėvas,
Šviesa atsivėrė,
Prie lopšio jau budėjo
Tėvelis ir mama.
Nepasakojo niekada,
Kokia buvo prakartėlė,
Kokių rugių paklota
Ar duona su druska...
Grėsmė visiems aidėjo,
Didžiųjų išmonė
Ir karas, ir taika,
Taip atsiskyrė nuo šviesos
Tamsa…
Linksmai po pievą bėginėjau,
Duonos kriaukšlę krimsdama,
Kokia kvapni ruda,
Paskrudusi buvo plutelė,
Kada iš krosnies kepalą
Ištraukdavo mama.
Uždainavau, kada norėjau,
Paukščiams giesmele,
Pritarė gurguliuojantis upelis,
Ramiai ir ūžčiodamas bėgo
Vingiuota Strėlupio vaga.
Kaip ir dabar atskirti,
Kur tikra saulė,
Kur tamsa?Komentarų nėra: