2018 m. liepos 12 d., ketvirtadienis

Pasekmė
Būname maži,
Pakol užaugame,
Būname jauni,
Kolei pasenstame,
Tokia gyvenimo ir laiko
Nesikeičianti dermė,
Upės tėkmė…
Būname linksmi,
Kai pagiria,
Bet kitus pagirti
Ir pritrūksta žodžių,
Tada ir kyla veidmainystė
Iš esmės…
Būname pikti,
Kai bumerangu grįžta
Ir nedoros mintys,
Savi plaka užsiima
Tiktai labai seni,
Nors nieko nepakeičia, –
Tavo klaida…
Ir pasekmė.
Komentarų nėra: