2018 m. liepos 25 d., trečiadienis

Rašau ant sniego...
Kam tos sniego pusnys,
Mano mintyse,
Kai paukšteliai čiulba
Medžių šakose,
Žydi gėlių puokštės
Prie langų nakčia,
Kai vėjelis sklaido
Jų kvapus net čia?..
Kam tas tylus aidas
Smėlio kopose,
Kur bangelės šnara
Liaunoje nendrelėje,
Pakelia plunksnelę,
Giesmę atneša?
Kam tos rasos krenta,
Rūkas pievose,
Kam tas mėnuo kalbina
Ir mane, tave?..
Komentarų nėra: