2018 m. liepos 14 d., šeštadienis

Atsibudau
Atsibundu nuo triukšmo,
Kai už lango siaučia vėjas,
Siūbuoja medžių lapai
Vasaros kaitroje išsausėję...
Atsibundu ir nuo liūties,
Kai lango stiklą beldžia
Srūvantys lašai vieni kitus
Pralenkdami ir susilieja...
Jų nematau, tiktai jaučiu
Sieloj plevenantį šešėlį,
Kaip ašara per veidą
Paslapčia nurieda,
Atsibundu ir sėdžiu...
Lankstau pirštus,
Kaip netektį ir gėlą,
Pulčiau tau į glėbį,
Bet du krantai
Nesusisiekia...
Atsibudau, kai krenta
Nuo pušies nuplėštos žievės.Komentarų nėra: