2018 m. liepos 15 d., sekmadienis

Kūrybos alkis
Nebe užtenka motinos dainų,
Ankstyvos vyturio giesmės,
Savo melodiją kuriu
Kuri pritampa prie upelio,
Prie visur skambančių lašų
Kai kelia burbulus
Ant vėl garuojančių balučių,
Nurimusio ežero
Vandens paviršiaus…
Nebe užtenka stygų,
Jas nuo mažens turiu,
Nesu ir tobula paukštytė,
Girios giesmininkė,
Pasiklausau kitų ir jiems skiriu
Skambiausią…
Nutyla giesmės vakarais
Ir burbulai susprogsta
Lietui pasibaigus,
Nutrūksta stygos lyrai,
Dievų arfai...
Kodėl man kažko neužtenka?


Komentarų nėra: