2018 m. liepos 17 d., antradienis

Našlaitės grūdas ir žiedai
Niekas manęs nepaklausė,
Kur grūdą nupūtė,
Ten ir išdygau,
Gerai, kad lysvėje,
Vis laistė, nuravėjo,
Prasčiau – ant kieto grindinio…
Tiek daug žemės
Prie kaimo sodybų,
Senos obelys ten linksta,
Tarsi svirtys,
O aš – mieste,
Šaligatvius visi tik mindo…
Niekas neklausė pašaukimo,
Reikia dirbti – dirbau,
Žydėjau ir našlaite,
Po daugel metų
Šulinį pravirkdžiau.

Komentarų nėra: